Про нас

Корпоративний консультант

Аудит

Депозитарна діяльність

Операції на фондовому ринку

Маркетингові дослідження, аналіз ринків

Персональні фінанси Керівника       

Стоп наркотик!

Захистимо природу!

Гуманитарний проект "Наше общее культурное наследие"

ТОВ "Прибуток-реєстр"

Організація роботи акціонерних товариств

Депозитарна діяльність

    Компанія "Прибуток"- фундатор комплексного обслуговування акціонерних товариств в Україні. На базі "Прибутка" за сприянням Агенства США з міжнародного розвитку в 1994 -1998 роках ФДМУ та  НКЦПФР здійснили пілотний проект за програмою "Незалежні реєстратори акцій".

     З 1995 року  провідні фахівці компанії "Прибуток" приймають безпосередню участь в законотворчому процесі з питань корпоративних відносин в Україні, активно захищаючи інтереси національного бізнесу.

  Звернувшись до кваліфікованого, досвідченого фахівця, емітент мінімізує свої витрати, набуває гарантії конфіденційності та захисту від фондових спекулянтів, підвищує ліквідність акцій, запобігає виникненню будь-яких проблем на шляху створення реального власника.

    ТОВ "ПРИБУТОК ПЛЮС" надає весь комплекс послуг для ПАТ і ПрАТ, зокрема:

 •   розсилку документів до зборів акціонерів;

 •  сприяння щодо публікацій АТ в офіційних друкованих органах за пільговими тарифами;

 •  підготовку та проведення зборів акціонерів;

 •  підготовку регулярної та особливої звітності перед  НКЦПФР;

 •  підготовку емісій та реєстрацію випуску акцій;

 •  обслуговування випуску АТ власних акцій;

 •  дематеріалізацію випуску акцій;

 •  підготовку документів до Національного депозитарію Украіни;

 •  правову експертизу внутрішніх документів АТ;

 •  правову експертизу угод з цінними паперами;

 •  підготовку відповідей на запити  НКЦПФР;

 •  сприяння в створенні та веденні офіційного сайту АТ;

 •  виконання облікових, адміністративних, інформаційних операцій у відповідності з вимогами законодавства на ринку цінних паперів.

Директор - Цубера Ігор Васильович

[ Клієнти ]

[ Тарифи з 01.09.2017 ] [ Тарифи на інф.-консульт. послуги ]

[ Звіт за 2011 р. ] [ Звіт за 2012 р. ] [ Звіт за 2013 р. ] [ Звіт за 2014 р. ] [ Звіт за 2015 р.  Аудит за 2015 р.]

[ Звіт за 2016 р. ] [ Звіт за 2017 р. ] [ Звіт за 2018 р. ] [ Звіт за 2019 р.  Аудит за 2019 р.]

[ Звіт за 2020 р.  (Підпис)]

[ Ліцензія ] [ Куточок споживача ]

[ Положення про депозитарну діяльність ] [ Додатки до Положення про депозитарну діяльність] [ Регламент ]

 

[ Анкета-опитувальник клієнта - юридичної особи ]

[ Згода-повідомлення на обробку персональних даних розпорядника ]

[ Зобов’язання щодо передачі персональних даних ]

 

До уваги депонентів!

ТОВ "ПРИБУТОК ПЛЮС" повідомляє Вас про необхідність переукладання договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (рішення НКЦПФР № 1412 від 06.08.2013 року та рішення НКЦПФР № 807 від 24.06.2014 року) в такі терміни:

     для депонентів, які укладали договори про відкриття рахунку в цінних паперах до 11.10.2013 року - до 12.10.2014 року;

    для депонентів, які укладали договори про обслуговування рахунку в цінних паперах до 05.08.2014 року - до 05.01.2015 року.

 Відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України", у разі якщо Власник ЦП, які були дематеріалізовані, не уклав до 12.10.2014 року з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в ЦП від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на ЦП на свій рахунок у ЦП, відкритий в іншій депозитарній установі, ЦП такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

 

[ Повідомлення про збори ВАТ "Екогазсервіс" 10.12.2020 ]