Про нас

Корпоративний консультант

Експертна оцінка

Аудит

Депозитарна діяльність

Операції на фондовому ринку

Маркетингові дослідження, аналіз ринків

Персональні фінанси Керівника       

Стоп наркотик!

Захистимо природу!

Гуманитарний проект "Наше общее культурное наследие"

ВНВК "Прибуток"

Корпоративний консультант

   Якщо Ви хочете позбутися проблем в роботі акціонерного товариства, замовляйте в нашій Компанії послуги Корпоративного консультанта!

Компанія “Прибуток” – одна з найстаріших в Україні консультаційних фірм, яка послідовно відстоює інтереси власників, стратегічних інвесторів та сприяє реалізації цього принципу в законотворчому процесі, при формуванні системи корпоративного управління, в приватизаційних та інвестиційних проектах.

Процедури узгодження корпоративних інтересів, розроблені під керівництвом доц., к.е.н. В.М.Порядинського, дозволяють сформувати ефективну систему корпоративного управління, мінімізувати ризики недружнього поглинання, рейдерських та грінмейлівських атак, використовувати переваги АТ, холдингів, інших форм об’єднань щодо формування контрольних пакетів”, реалізації владних повноважень та залучення інвестицій.

Послуги Корпоративного консультанта,

які стали актуальними у зв’язку із Законом України Про акціонерні товариства:

· Розробка концепції системи корпоративного управління, проектів Статуту, внутрішніх документів Товариства, корпоративних стандартів (кодексів) відповідно до норм і вимог чинного законодавства та практики корпоративного управління;

· Моніторинг та аналіз законодавства і практики застосування в сфері корпоративного управління. Розробка стратегії запобігання корпоративним конфліктам, захисту від недружніх поглинань, протидії рейдерству та грінмейлу, захисту інформації;

· Забезпечення реалізації Корпоративним секретарем функцій, покладених на нього ЗУ Про акціонерні товариства.

Збори акціонерних товариств за новою процедурою

[ Клієнти ]